Hasło 3

Reputację IND budujemy jakością serwisu brokerskiego,
który jest modyfikowany wraz z rozwijającym się
rynkiem ubezpieczeniowym.