Zdzisław Ślęk

Partner
nr zezwolenia 168/97

1990. W firmie brokerskiej Konzeption II na stanowisku doradcy ubezpieczeniowego. Praca w zespole zajmującym się ubezpieczeniami gospodarczymi oraz analizą ryzyk i obsługą klientów instytucjonalnych. Współautor nowatorskich rozwiązań w dziedzinie ryzyk środowiskowych. Prekursor włączania klauzul środowiskowych w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej.
1992. Współtwórca firmy NORD. Odpowiedzialny za pracę zespołu na terenie Trójmiasta. Współautor pierwszego w Polsce programu ubezpieczania pojazdów będących przedmiotem leasingu opartego na warunkach autorskich ujętych w umowie generalnej. Autor programów ubezpieczeniowych dla grup branżowych m.in. cukrownictwa gdzie wykorzystywany był po raz pierwszy konsorcjalny model ubezpieczenia. Uczestniczy w zajęciach zorganizowanych przez Wyższą Szkołę Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie oraz Chartered Insurance Institute w Londynie wspólnie z Ecole Nationale D’Assurances de Paris i Instytut CEFFIC w Warszawie.
1995 – 2002. Dyrektor Oddziału Nord Brokers Group Sp. z o.o. w Gdańsku. Specjalizuje się w programach dla klientów sieciowych (towarzystwa leasingowe, banki i instytucje pośrednictwa finansowego).
Kieruje pracami zespołu ubezpieczeń grupowych na życie oraz pracowniczych funduszy emerytalnych wdrażającego wiele nowatorskich rozwiązań w zakresie warunków i administracji grupowych ubezpieczeń na życie.
Od grudnia 2001 pracuje z zespole przygotowującym wejście partnera strategicznego holdingu brokerskiego EOS RISQ NV. Od lipca 2002 członek zarządu EOS RISQ POLSKA Sp. z o.o.
2002. Od listopada współpracuje z Willis Polska S.A. jako Dyrektor Oddziału w Gdańsku odpowiedzialny zarówno za klienta krajowego oraz międzynarodowe programy sieciowe.
2008. W maju wraz z doświadczonymi kolegami zakłada firmę IND Partnerzy.