Wojciech von Sadowski

Partner Zarządzający
nr zezwolenia 477

1990. W brokerskiej firmie Konzeption II na stanowisku szefa zespołu. Ukończył szereg specjalistycznych kursów z zakresu zarządzania ryzykiem przemysłowym.
1992. Założyciel firmy NORD. Twórca pierwszego w Polsce programu opartego na systemie podziału ryzyka tzw. subject-ammount. Uczestniczy w seminariach prowadzonych przez wykładowców Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie oraz Chartered Insurance Institute w Londynie. Bierze udział w zajęciach organizowanych przez Ecole Nationale D’Assurances de Paris i Instytut CEFFIC.
1995-2002. Współzałożyciel i wiceprezes w firmie Nord Brokers Group Sp. z o.o. Autor pierwszego kompleksowego programu opartego na jawnej umowie koasekuracyjnej w systemie „lidera”. Ponadto opracował standard umowy generalnej dla dużych ryzyk przemysłowych opartej na „repair replacement clause”. Pozwoliło to na uzyskiwanie ochrony według standardów światowych z uwzględnieniem realiów polskiej gospodarki.
2002. Prezes Zarządu EOS Risk Polska Sp. z o.o. Od 23.10.2002 w firmie Willis Polska S.A. jako Dyrektor ds. Rozwoju. Jest autorem koncepcji bezpośredniego wykorzystania rynków reasekuracyjnych przy ubezpieczaniu dużych i skomplikowanych ryzyk krajowych.
2008. W maju wraz z grupą doświadczonych kolegów zakłada firmę IND Partnerzy.