Wojciech Tubek

Partner
nr zezwolenia 868

1990. Likwidator szkód komunikacyjnych w Zakładzie Ubezpieczeń Westa S.A. Oddział w Gdańsku, a następnie obejmuje stanowisko Kierownika Działu Likwidacji Szkód.
1993. Zastępca Dyrektora Biura Regionalnego w Gdańsku Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych ”TUW” odpowiedzialny za likwidację szkód i ocenę ryzyka. Inicjator wielu rozwiązań dla grup wzajemnościowych takich jak: rolnicy, gminy, diecezje wyznaniowe.
1995. Kierownik Działu Ubezpieczeń Infoservice S.A., gdzie zajmuje się jako jeden z pierwszych w kraju organizacją i wdrażaniem sprzedaży polis za pośrednictwem Internetu.
1997. Wygrywając konkurs obejmuje stanowisko Dyrektora Oddziału w Sopocie Powszechnego Towarzystwa Ubezpieczeniowego Energo-Asekuracja S.A (obecnie HDI Asekuracja TU SA.), z zadaniem organizacji nowo powołanego oddziału, a w tym: organizacji sprzedaży, nadzorem nad sekcją underwritting’u i likwidacji szkód. Bierze czynny udział w tworzeniu programów ubezpieczeniowych dla przedsiębiorstw sektora energetycznego.
1999. Obejmuje stanowisko Dyrektora Oddziału w Gdańsku Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Cigna STU S.A. z zadaniem restrukturyzacja portfela ubezpieczeniowego, budowanie sieci sprzedaży, współpracy z brokerami i nadzorze nad oceną ryzyka. Jest twórcą nowatorskich rozwiązań ubezpieczeniowych dla dużych flot pojazdów, co pozwala firmie Cigna na osiąganie znacznej dynamiki wzrostu składki.
2000. Uzyskuje zezwolenie na prowadzenie działalności brokerskiej nr 868 i rozpoczyna działalność brokerską.
2005. Nawiązuje współpracę z Willis Polska SA – Oddział w Gdańsku.
2008. W maju przystępuje do Spółki IND Partnerzy.